0966888159

   

ngocbich90hy@gmail.com

   

204A Điện Biên 2, Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Đăng Nhập
  

Liên hệ

Văn phòng

Bi's Shop

Địa chỉ: 204A Điện Biên 2, Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Facebook: <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fngocbich90hy&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>

Hotline: 0966888159

Email: ngocbich90hy@gmail.com


0966888159